بر چسب کودکان

برچسب: کودکان

گروهی از کودکان آفریقایی در ایالت کلورادو آمریکا، موسیقی کر اجرا خواهند کرد.   به گزارش ایرآفریقا، به نقل از روزنامه «دنور پست»، گروه موسیقی کر کودکان آفریقایی به صورت زنده در ایالت کلورادو به رقص و آواز خواهند پرداخت....

آخرین عناوین