بر چسب هلند

برچسب: هلند

آقای "خرت فیلدرز" از هوادارانش پرسیده بود که " آیا خواهان تعداد کمتر یا بیشتر مراکشی ها در شهرتان یا هلند هستید؟ " محاکمه رهبر حزب راستگرای "آزادی" هلند بعد از درخواست او برای کاهش تعداد مهاجران مراکشی آغاز شد. به...

آخرین عناوین