بر چسب شیعیان

برچسب: شیعیان

دادگاه جنایی جیزه مصر، احمد الاخرس را که به قتل عمد حسن محمد شحاته، از رهبران شیعیان مصر و 3 نفر از فرزندان و هوادارانش متهم است به 14 سال زندان محکوم کرد. پایگاه روسیا الیوم گزارش داد دیگر اتهام...

آخرین عناوین