بر چسب ادوارد_اسنودن

برچسب: ادوارد_اسنودن

به گزارش روز جمعه 21 آبانماه 1395 خبرگزاری فرانسه، کارمند سابق آژانس امنیت داخلی آمریکا درارتباطی تصویری گفت: ' برای جهانی بهتر، نباید به اوباما امید داشته باشیم و از دونالد ترامپ بترسیم. باید خودمان جهان را بسازیم.' ادوارد اسنودن...

آخرین عناوین