جامعه و فرهنگ

جامعه و فرهنگ

غنا کشوری باستانی با آداب و رسوم و سنن مختلف است. یکی از این سنت ها، ساختن تابوت به شکل وسایل روزمره زندگی است. به گزارش ایرآفریقا، به نقل از وبسایت «بازغنا»، این سنت باستانی توجه بسیاری از رسانه های...

آخرین عناوین