همکاری هوآوی با شرکت های تولید موسیقی در آفریقا

شرکت هوآوی با شرکت‌های تولید موسیقی در آفریقا قرارداد همکاری امضا می کند.

به گزارش ایرآفریقا، به نقل از وبسایت «آل‌آفریقا»، شرکت هوآوی چین به منظور تسریع در دیجیتالی کردن موسیقی آفریقا با کلیه شرکت‌های عرضه موسیقی که مایل به همکاری باشند، قرارداد امضا می‌کند.

آفریقا به سرویس‌های دیجیتالی مانند موسیقی، بازی و ویدئو نیاز زیادی دارد. بررسی های شرکت هوآوی نشان دهنده این است که در پنج سال آینده سرویس‌های دیجیتال تا 40% پیشرفت خواهند کرد. هرچند در آفریقا فاصله زیادی بین عرضه محصولات دیجیتال و تقاضای آن باقی خواهد ماند.

پاسخ بدهید