میراث فرهنگی ایران در تانزانیا مرمت می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، موسی فرهنگ در دیدار با سید محمد بهشتی گفت: ارتباط فرهنگ دو کشور در قرن دهم میلادی و با حضور یک ایرانی به نام علی بن حسین شیرازی در زنگبار شروع شده است.
او با اشاره به آثار و ابنیه فراوان ساخته شده توسط این ایرانی در تانزانیا افزود: در سالهای گذشته دو طرح شامل شناسنامه دار کردن میراث فرهنگی ایران در تانزانیا و امکان مرمت تعدادی از این ابنیه توسط وزارت امور خارجه ارائه شده است.
فرهنگ خواستار همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این زمینه شد و همچنین آمادگی وزارت امور خارجه برای هر گونه همکاری را مورد تاکید قرار داد.
بهشتی نیز در سخنانی انجام کارهای پژوهشی را وظیفه اصلی پژوهشگاه دانست و برای هر گونه همکاری در زمینه شناسنامه دار کردن میراث فرهنگی ایران در تانزانیا و مرمت آنها اعلام آمادگی گرد.
همچنین مرتضی رضوانفر عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون پژوهشگاه هم اکنون برای مشارکت در راه اندازی نمایشگاه عکس ” کتیبه های فارسی در جهان” در تانزانیا به سر می برد که پس از ارائه ارزیابی های او یک تیم برای اجرای پیشنهادهای وزارت امور خارجه تشکیل خواهد شد.
گفتنی است نمایشگاه عکس “کتیبه های فارسی در مساجد جهان” با هدف معرفی جایگاه ایران و زبان فارسی در گسترش مساجد و همچنین معرفی بخشی از خدمات متقابل اسلام و ایران به مناسبت ایام اربعین در مسجد شیعیان دارالسلام برپا شد.
پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا در برپایی این نمایشگاه همکاری داشتند.

پاسخ بدهید