مهم‌ترین اخبار روز آفریقا (13 آذر 95)

  1. اتمام رئیس جمهوری یحیی جامع در گامبیا پس از 22 سال
    یحیی جامع پس از 22 سال ریاست در سمت رئیس جمهوری جای خود را به آداما بارو داد. بارو توانست با کسب بیش از 45 درصد آرای انتخاباتی به عنوان ریس جمهور گامبیا انتخاب شود.
  2. تلاش دولت نیجریه برای جلوگیری از ازدواج کودکان
    دولت نیجریه به دنبال ایجاد کمپینی است تا از ازدواج زودهنگام کودکان در نیجریه جلوگیری کند.

پاسخ بدهید