رونق اقتصادي و کنترل بيکاري ماحصل تصويب موافقت نامه همکاري اقتصادي ايران و تانزانيا

نمايندگان موافق لايحه موافقت نامه حمايت از سرمايه گذاري بين ايران و تانزانيا معتقدند که تصويب اين لايحه موجب رونق اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري و کنترل بيکاري رو به رشد کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، فاطمه ذوالقدر در نشست علني امروز (دوشنبه 24 آبان) مجلس شوراي اسلامي در موافقت با لايحه نامه تشوق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا گفت: براساس مواد 173 تا 177 آيين نامه داخلي مجلس روند رسيدگي به موافقت نامه ها تعريف شده است و همه آنها جهت سرمايه گذاري بين دو کشور و با هدف به کارگيري منابع اقتصادي و امکانات بالقوه براي سرمايه گذاري است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: شرايط فعلي ايجاب مي کند که از سرمايه گذاران داخلي حمايت شود تا بتوانند در عرصه هاي بين الملل به ويژه در قاره آفريقا حضور پيدا کنند. از اين رو مجلس و دولت بايد شرايط را مساعد کرده تا زمينه رشد اقتصادي و سرمايه گذاري فراهم شود.
وي افزود: اين توافقنامه سبب اتحاد بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي شده و همچنين با هدف سرمايه گذاري، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري داخلي، رونق اقتصادي و کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي تدوين شده است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس دهم يادآور شد: تحقق اين امر به دنبال خود توسعه روابط سياسي، حقوقي، کنسولي و فرهنگي را به دنبال خواهد داشت و موجب تقويت پايه هاي دوستي و مودت ميان کشورها مي شود.
عليرضا سليمي ديگر نماينده موافق با لايحه مذکور نيز يادآور شد: قاره آفريقا يک عرصه بديل براي سرمايه گذاري است کما اينکه بسياري از سرمايه گذاران بزرگ اقتصادي دنيا نيز به اين عرصه روي آورده اند و غفلت ما سبب آسيب در بخش اقتصادي خواهد شد.
نماينده مردم دليجان و محلات در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اهداف در لايحه به خوبي اشاره شده و چيزي جز به کارگيري منابع، تشويق سرمايه گذاري و استفاده از امکانات بالقوه نيست. در لايحه نيز تاکيد شده سرمايه گذاري به صورت عام در بخش هاي مختلف انجام گيرد.
عضو هيات رئيسه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه با استفاده از ظرفيت ساير کشورها مي توان بيکاري رو به رشد کشور را کنترل کرد، گفت: در لايحه مذکور در مورد امنيت سرمايه گذاران اقدامات زيست محيطي، جذب سرمايه گذاري خارجي، رعايت قوانين و… تاکيدات بسياري شده است.

پاسخ بدهید