رواندا رسماً به طرح «انرژی پایدار برای همه» پیوست

مقامات رواندا اعلام کردند این کشور رسماً به طرح انرژی سازمان ملل به نام «انرژی پایدار برای همه» ملحق شده است.

به گزارش ایرآفریقا، به نقل از وبسایت «نیوتایمز»، این طرح در راستای انجام اقدامات و تعهداتی برای ایجاد تغییرات مثبت در سیستم انرژی جهان، برنامه‌ریزی شده است.
این طرح به منظور درک اهمیت انرژی در بخش‌های اقتصادی و نیز کاهش تغییرات آب و هوایی، در سال 2012 رسماً راه‌اندازی شد.

از اهداف اولیه این طرح، افزایش دسترسی به انرژی، ترویج استفاده از فناوری‌های جدید پخت و پز، ترویج استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر برای تولید برق و همچنین استفاده بهینه از انرژیست.

رواندا با عمل به این طرح قصد دارد به مسائل موجود در حوزه‌های سلامت و دسترسی به انرژی بپردازد.

پاسخ بدهید