خروج زیمبابوه از تحریم‌های مالی

صندوق بین‌المللی پول یک ماه پس از اینکه زیمباوه بدهی‌های معوقه‌اش را پرداخت، تحریم‌های مالی علیه این کشور را لغو کرد.  

به گزارش ایرآفریقا، به نقل از وبسایت «کرونیکل»، یک ماه پیش زیمباوه بدهی‌های معوقه‌اش را به مبلغ 107 میلیون دلار پرداخت کرد که این موضوع باعث شد تا صندوق بین‌المللی پول تحریم‌های مالی این کشور را بردارد.

وزیر دارایی و توسعه اقتصادی زیمباوه در این رابطه گفت: «این اتفاق به معنی این است که زیمباوه و صندوق بین‌المللی پول روابطشان را با یکدیگر از سر گرفته‌اند.»

وی افزود: «زیمباوه یکی از اعضای صندوق بین‌المللی پول است ولی به دلیل بدهی‌های معوقه به هیچ تسهیلاتی دسترسی نداشت.»

او همچنین اظهار داشت: « با لغو تحریم‌های مالی صندوق بین‌المللی پول اکنون می‌توانیم از تسهیلاتی که همه کشورهای عضو به آن دسترسی دارند استفاده کنیم.»

پاسخ بدهید