جوان 29 ساله؛ دام‌پرور نمونه آفریقای جنوبی

جوان آفریقایی که مزرعه قدیمی را تبدیل به کارخانه تولید لبنیات کرده است به عنوان دام‌پرور نمونه سال انتخاب شد.
به گزارش ایرآفریقا، به نقل از وبسایت «دیسپچ لایو»، زمانی که این جوان شروع به کار کرد بیست سال بیشتر نداشت و کل سرمایه‌اش 50 گاو بود. اکنون پس از گذشت 9 سال، این کشاورز با داشتن 549 رأس گاو، روزانه 11 هزار لیتر شیر تولید می‌کند.
وی پس از دریافت جایزه گفت: «این جایزه به هرکس که به دام‌پروری علاقه داشته باشد و در کارش موفق شود اعتماد به نفس می‌دهد.»
وی افزود: «برای موفقیت در کار دامداری و دام‌پروری باید با کسانی کار کنید که به این شغل علاقه داشته باشند.»

پاسخ بدهید