تلاش دولت نیجریه برای جلوگیری از ازدواج کودکان

دولت نیجریه به دنبال ایجاد کمپینی است تا از ازدواج زودهنگام کودکان در نیجریه جلوگیری کند.

به گزارش ایرآفریقا، به نقل از روزنامه «گاردین»، دولت مرکزی نیجریه هفته گذشته از ایجاد کمپینی با هدف جلوگیری از ازدواج کودکان و دیگر سنت‌های زیان‌آور آفریقا خبر داد.

وزیر امور زنان و توسعه اجتماعی نیجریه در این رابطه گفت: «رهبران آفریقا قدم‌های مهمی در راستای جلوگیری از ازدواج کودکان و دیگر سنت‌های زیان‌‌آور آفریقایی برداشته‌اند که یکی از همین گام‌های مهم ایجاد این کمپین بوده است.»

عایشه الحسن افزود: «جامعه جهانی و به خصوص نیجریه به شدت در حال مقابله با مشکل ازدواج کودکان است و آن را نقض حقوق بشر و همین طور مانعی بر سر راه پیشرفت جامعه می‌داند.»

پاسخ بدهید