به اجرای توافق الجزایر برای کاهش سقف تولید نفت خوشبینم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزیر نفت که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به برخی تردیدها نسبت به اجرایی شده قرارداد الجزایر برای کاهش سقف تولید گفت: باید صبر کرد ولی به اجرای توافق خوشبین هستم.

زنگنه تصریح کرد: نشست ماه نوامبر اوپک پایان اجرای توافق الجزایر نیست و در صورتی که در این نشست به توافق نرسیم باز هم می‌توان بر روی اجرای توافق کار کرد.

بر اساس این گزارش تولیدکنندگان اوپکی و غیراوپکی در نشست الجزایر توافق کردند سقف تولید روزانه نفت به 32.5 تا 33 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. در اجلاس نوامبر سهم کاهش برای هر تولیدکننده مشخص خواهد شد.

پاسخ بدهید